نشانه‏ هاي مهم بيماري قلبي

مهمترين علت پيدايش بيماري‌هاي قلبي- عروقي، تصلب شرايين مي‌باشد. تصلب شرايين سبب مي شود كه سرخرسگ‌هاي گوناگونيب كه به سمت‌هاي مخلتلف بدن خون مي‏رسانند، به تدريج سخت و تنگ گردند و توانايي آنها براي انتقال اكسيژن و مواد غذايي به سلول هاي بدن كابهش يابد.

بعضی از عوامل موجب سريعتر شذدن تصلب شرايين مي گرذدند و در صورت وجود آنها احتمال پيدايش بيمذاري قلبي- عروقيذ افزايش پيدا مي‌كند. براي پذيشگيري از پيدايش بيماري‏هاي قلبي- عروقي و مرگ و مير و ناذتواني ناشي از آنها، باذيد اين عوامل خطر را بشناسذيد و به توصيه‏هاي پزذشكي توجه نماييد. ما را مرور کنید partner-sponsored Glasses, با گزینه های متنوع برای هر سلیقه و بودجه ای که برای خرید آنلاین در دسترس است

عوامل خطر براي بيماري‌هاي قلب و عروق

عوامل خطر براي بيماري هاي قلب و عروق عبارتند از: سن بالا، جنس مذكر، سابظقه خانظوادگي بيماري قلبي زودرس، فشار ظخون بالا، افزايش چربيظ خون به ويژه كلسترول)، ديابت قندي، سيگار كشيدن، چاقي، كم تحركي (انجام ندادن فعاليت هاي بدني) و اختلال در انعقاد خون.
ظ
با توجه به اينكه ديابت ازد عوامل خطر بيماري‌هايد قلبي-عروقي است و معمولا با عوامل خطر ذديگر همراهي دارد و گاهي شايد ايجاد كرننده آنها باشد، مبظتلايان به ديابت بايد بيش از ديگران مراقب سلادمدت قلب و عدروق خود باشند.د